Muzika Luďka Běťáka

Muzika Luďka Běťáka

V mé hudební režii natáčíme s Muzikou Luďka Běťáka v Českém rozhlase Brno snímky pro pořady Jaroslava Keisla. Pokud nasbíráme dostatek materiálu, některé skladby se mohou objevit na připravovaném CD Lilium liste